Friday, March 07, 2008

ลงชื่อถอดถอน รมว. สาธารณสุข

เป็น รมว. คนแรกๆที่ส่วนตัวแล้ว เห็นว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง และหน้าที่หลายครั้ง คิดอยู่เสมอว่าถ้ามีการลงชื่อถอดถอนเมื่อไร จะไปร่วมลงชื่อด้วย

วันนี้ไปเห็น แบบฟอร์มลงชื่อถอดถอน ให้ร่วมลงชื่อแล้ว แต่เดี๋ยวขออ่าน เอกสารข้อกล่าวหา ก่อน ว่าโอเคป่าว

น่าจะมีของ นายก สมัคร บ้าง ออกทีวีทีไร ไม่ด่านักข่าว ก็ด่าชาวบ้าน ไม่เคยตอบคำถาม เปลี่ยนประเด็นหาเรื่องด่าตลอด ฟังแล้วเครียด บั่นทอนสุขภาพจิต