Thursday, June 19, 2008

นพดลต้องถูกตัดหัว

ฟังนายตาเขแถลงเมื่อวานแล้วมันทนไม่ได้ เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร เท่าที่ทราบ ประเด็นที่ศาลโลกตัดสินเรายังไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการ และยังสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้งในอนาคต (อ้างอิง) เพราะปกติเขตแดนเขาก็แบ่งกันตามแนวธรรมชาติ แม่น้ำ สันปันน้ำ ฯลฯ แต่ยุคนั้นฝรั่งเศสลักไก่วาดเส้นเอาปราสาทไปดื้อๆ ทั้งๆที่อยู่ในฝั่งไทยถ้าดูตามแนวสันปันน้ำ อีกทั้งทางขึ้นปราสาทก็อยู่ฝั่งไทย จากกัมพูชาต้องปีนหน้าผาเอา

ศาลตัดสินให้เราแพ้ เพราะเราไม่โต้แย้งแผนที่ที่ฝรั่งเศสวาด

ส่วนบริเวณโดยรอบๆ ถือว่าเป็นของไทยแน่นอน

มาเมื่อวาน ไอ้ตาเขแถลงว่า ไทยยอมรับในแผนที่ใหม่ว่าปราสาทเป็นของกัมพูชา และบริเวณโดยรอบที่มีข้อขัดแย้งจะมาเจรจารายละเอียดในอนาคต

เท่ากับว่า

เดิม: ปราสาท-ยังแย้งกันอยู่, บริเวณโดยรอบ-ของไทย แต่ถูกรุกล้ำ
ใหม่: ปราสาท-ยกให้กัมพูชา, บริเวณโดยรอบ-เปิดช่องให้เขาเจรจา

มันยกดินแดนให้เขาไปชัดๆ ยังมีหน้ามาเรียกร้องจะเอาดอกไม้ !! แถลงเสร็จก็ไม่แจกสำเนาแผนที่ให้ ลับๆล่อๆ เรื่องใหญ่แบบนี้ก็ไม่เอาเข้าสภา เหมือนเขาเรียกร้องเอา 20 ไปเจรจายกให้เขาไป 10 ทั้งๆที่ไม่ควรยอมให้เลยสัก 1

เดิม UNESCO อาจจะไม่อยากจดเพราะมันไม่แน่ว่าเป็นของไทยหรือกัมพูชา แล้วมันเรื่องอะไรต้องไปรับรองให้ว่าเป็นของกัมพูชา ให้เขาไปจดทะเบียนมรดกโลก

No comments: