Wednesday, June 11, 2008

Bangkok Traffic iGoogle Gadget

เห็นใน iGoogle มีหน้าให้ทำ Gadget ง่ายๆ สำหรับแปะรูปถ่าย ฯลฯ นึกได้ว่าเคยมี URL สำหรับสร้างแผนภาพจราจร น่าจะเอามาทำได้แบบนี้

เพื่อที่จะเอาไปใส่ใน iGoogle แบบนี้

และติดตั้งได้โดย

Add Bangkok Traffic Gadget to your iGoogle

No comments: