Wednesday, September 13, 2006

ถอด 6630

วันก่อนไม่รู้เป็นอะไร อาการเหมือนไมค์ไม่ทำงาน ฝั่งโน้นไม่ได้ยินเสียงเรา เปิดโปรแกรมอัดเสียง ก็อัดไม่เข้า

    Posted by Picasa

ถอดออกหมด เคาะๆไมค์ ประกอบเข้าไปใหม่ หายดีเหมือนเดิม !

No comments: