Thursday, January 19, 2006

U3 smart drive: ใส่โปรแกรมลงใน USB Flash

u3.com

ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่คอมไพล์ไบนารี่ให้เป็น static แล้วโยนลง USB Flash Drive มี SDK ด้วย

No comments: