Friday, October 21, 2005

DsoFramer 1.2

DsoFramer เป็น ActiveX สำหรับห่อหุ้มโปรแกรมในตระกูล Office ของ Microsoft เช่น Word, Excel ทำให้สามารถฝังหน้าจอของโปรแกรมเหล่านี้ ลงในโปรแกรม C++/VB/C#/etc หรือแม้แต่ใน IE ของเราได้ (โดยการใส่ ActiveX ตัวนี้ลงไปในโปรแกรมเรา)

ก่อนหน้านี้ใช้รุ่น 1.0 มีปัญหามากตอนใส่ Excel ไว้หลายอันในโปรแกรม คือ เมื่อปิดโปรแกรมไป (และทำลาย ActiveX ตัวนี้) Excel 2000 มันจะ Crash ให้เห็นๆ (Excel รุ่นหลังๆไม่เป็นไร) หรือบางทีปิดไปแต่ Process "Excel.exe" ยังค้างอยู่

วันนี้ไปเห็นว่ามี DsoFramer 1.2 ออกมาแล้ว เอามาลองดู ใช้ได้เลยแฮะ ปัญหา Excel 2000 crash ตอนปิดโปรแกรมหายไปแล้ว

No comments: