Friday, September 23, 2005

เข้าชื่อถอดถอนประธานวุฒิสภา

เห็นข่าวคนแห่ไปลงชื่อแถวสีลม

ครป.ทึ่ง! คนแห่ลงชื่อถอด “สุชน” -หนุน 4 ส.ว.แจ้งความกลับ

น่าเสียดายตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทย ไม่งั้นจะไปลงชื่อด้วย แต่เขาบอกว่าไปโหลดแบบฟอร์มจากเว็บ thaingo.org ได้ เข้าไปทีแรกหาตั้งนานก็ไม่เจอว่าแบบฟอร์มอยู่ไหน จนมีคนมาเขียนอธิบายในช่องความเห็นในหน้าข่าว ว่าอยู่ที่

เชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยเข้าชื่อถอดถอนประธานวุฒิสภา....

ตอนล่างเขามีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด แต่เป็น .doc ! ก็เลยช่วยทำเป็น PDF สำหรับคนเปิด .doc ไม่ได้

วันนี้เป็นวันหยุด เดี๋ยววันจันทร์จะเอาไปส่ง

No comments: