Thursday, September 01, 2005

สามัคคีกันดี

สมาชิกในครอบครัวมักบังเอิญทำอะไรพร้อมๆกัน หลายปีก่อนพี่ชายแต่งงานปลายปี น้องชายแต่งงานต้นปีถัดไป อีกสองเดือนให้หลังพี่สาวก็แต่งตาม

สามงานในเวลา 3-4 เดือน

สองเดือนก่อนกลับไปซื้อรถให้ ผบ. เดือนที่แล้วแม่ก็เลยเปลี่ยนรถที่ใช้มาสิบกว่าปีแล้ว สองวันก่อนน้องชายก็ขับรถไปตกคูมา เห็นบอกว่าหมุนติ้วบุบหน้าบุบหลังเกียร์พัง ท่าทางซ่อมไม่ไหวต้องซื้อใหม่อีก ยังดีที่เจ้าตัวไม่เป็นอะไร

สามคันในเวลา 3-4 เดือน

No comments: