Tuesday, September 20, 2005

Avalon / XAML

A Guided Tour of Windows Presentation Foundation

ว่าจะไปอ่านนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ฤกษ์สักที ขนาดเป็น Guided Tour แล้วก็ยังยาวมาก วันนี้ไปเจอข่าว

Avalon がもたらすユーザー環境への変化
(สิ่งเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ที่ Avalon นำพามา)

เขามีภาพประกอบ

เห็นแล้วชัดเจนดี

  • การทำงานของโปรแกรมเขียนด้วย .cs อันเดียวกันด้านซ้าย
  • แค่เปลี่ยนไฟล์ .xaml ที่กำหนดหน้าตาของโปรแกรมตรงกลาง
  • ก็เหมือนได้สามโปรแกรมแตกต่างกันทางด้านขวา
(กรณีนี้เป็นโปรแกรมดูรูปภาพ)