Wednesday, July 27, 2005

ปัญหาของ Safari: ทำไมแสดง HTML ?

จากรูปที่เคยเก็บหน้าจอไว้นานแล้ว (เพิ่งจะได้เอามาเขียนใน BLOG)

คือ Safari บน Mac OS X Tiger ไม่รู้เป็นอะไร บางหน้าบางเว็บ เปิดปุ้บจะแสดง HTML Source ขึ้นมาให้ดูดื้อๆแบบในรูป ต้องกด Reload (Command+R) ก็จะแสดงเป็นปกติ

ความจริงหน้านี้ต้อง Reload สองครั้ง เพราะครั้งแรกเปิด http://xxx/index.html ก็จะได้หน้าโดดๆที่มีคำสั่ง FRAMESET, Reload ครั้งแรกจะเห็นเป็นแบบในรูป Reload อีกครั้งถึงจะแสดงเนื้อหาเว็บตามปกติ

อาการนี้เป็นทุกครั้งที่ปิดและเปิด Safari ใหม่ ยังแก้ไม่หาย

No comments: