Wednesday, June 29, 2005

อะไรเอ่ยในสภา

อะไรเอ่ยมีอยู่ 367 ตัวในสภา?

เมื่อวานนั่งอ่านข่าว, ฟังอภิปราย (เทป), และก็อ่านเว็บบอรด์ ที่น่าสนใจก็ ได้แก่

  • เรื่องจับโกหก BL (Bill of Lading) ท่าน รมว.เอามาโชว์เพื่อยืนยันว่า ของกำลังจะมาเมืองไทยแล้ว แต่จริงๆแล้วมันเป็นการเคลื่อนย้ายของภายในสหรัฐฯ

  • เสียง ปุดโธ่ แบบอ่านตามบทเด๊ะ (เปิดฟังได้)

นอกจากนี้ก็ไปเจอข้อความหนึ่งบอกว่า (ขออภัยที่ไม่ได้อ้างแหล่งที่มา เพราะไม่ได้จด URL ไว้)

"ท่านจูงควายไปยังแหล่งน้ำได้ แต่บังคับให้ควายดื่มน้ำไม่ได้"

วันนี้มีผลการลงมติอภิปรายออกมา ก็เลยคิดว่า 367 เสียง นี่คงไม่ใช่ควายแน่ๆ แต่นึกไม่ออกว่าเป็นอะไร

1 comment:

id said...

ควายไซบอร์ก