Wednesday, April 27, 2005

‘บูธศาลาไทย’เริ่มโชยกลิ่น

จากข่าว

‘บูธศาลาไทย’เริ่มโชยกลิ่น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. แหล่งข่าวคนหนึ่งในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีความไม่ชอบมาพากล ตั้งแต่แรก เพราะเดิมทีโครงการนี้ระบุในทีโออาร์ (ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง) ว่ามีงบประมาณ 150 ล้านบาท เมื่อถึงขั้นตอนการประกวดราคาจ้างและยื่นซองเสนอราคา ปรากฏว่ามีเอกชนเสนอตัวเข้ามาเพียง 2 รายเท่านั้น คือ บริษัทเจเอสแอล กับบริษัทปิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โดยวันยื่นซองประกวดฯ ทางเจเอสแอลเสนอราคาที่ 250 ล้านบาท (เกินจากทีโออาร์ 100 ล้าน) บริษัทปิโก้เสนอราคาที่ 148 ล้านบาท ซึ่งในวันนั้นเจเอสแอลยังไม่พร้อมส่งแบบให้กับคณะกรรมการประกวดราคา แต่กลับผ่านขั้นตอนการตรวจหลักฐาน ส่วนบริษัทปิโก้ถูกปรับให้ตก ทางด้านเทคนิค บริษัทปิโก้จึงทำหนังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณาที่ถูกปรับตกเทคนิค เพื่อขอทราบเหตุผลจากคณะกรรมการประกวดราคาฯ

และข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลาไทยในเอ็กซ์โป
บูธศาลาไทยในงานเอ็กซ์โปไอจิส่อแววไม่โปร่งใสตั้งแต่ประมูล

Pantip ก็มีคนมาแสดงความเห็นเยอะเหมือนกัน

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P3431064/P3431064.html

1 comment:

bact' said...

เฮ้อ...
โกงกันไม่จบไม่สิ้น