Thursday, March 31, 2005

KHTML ใน KDE 3.4 ตัดคำไทยแล้ว

ได้ยินมาว่า KDE 3.4 ติดตั้งโดย apt-get ได้แล้ว ก็เลยลองติดตั้ง แล้วก็ลองคอมไพล์โปรแกรมทดสอบ KHTML ที่เคยพูดถึงอีกทีหนึ่ง

คราวนี้ตัดคำไทยให้เรียบร้อย ดูสวยขึ้นเยอะ

ว่าแต่โฮมเพจหน้าตัวอย่างนี่ ยังสร้างไม่เสร็จสักที "อยู่ระหว่างการก่อสร้าง" มาเป็นปีแล้ว :)

No comments: