Thursday, March 10, 2005

GDS Tips

Google Desktop Search Tips

น่าสนใจตรงวิธีแก้ Registry ให้เก็บ Index ไว้ที่อื่น และแก้ให้ทำ Index ไดรฟ์ที่มาจากเครือข่ายด้วย

เพราะปกติ GDS ไม่ยอม Index ไดรฟ์ที่ต่อภายนอก และไดรฟ์บนเครือข่าย พอดีโน้ตบุ้กที่บ้านต่อ External Drive (Firewire) อยู่ คืนนี้ต้องลองดูสักหน่อย

อาจจะต้องการตัดปัญหา Index ไฟล์ไม่ครบ เนื่องจาก GDS เลื้อยไปตามไดรฟ์อ่านทุกไฟล์ในตอนแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นก็จะแก้ไข Index เฉพาะตอนมีการสร้างไฟล์ใหม่ หรือแก้ไขไฟล์ (ทำตัวเหมือนโปรแกรมตรวจไวรัส ที่คอยดักจับการอ่านเขียนไฟล์)

พวกไฟล์ใหม่ๆบนไดรฟ์เครือข่ายหรือไดรฟ์ภายนอก ที่ถูกเขียนลงไปทีหลังจากเครื่องอื่น ก็จะไม่อยู่ใน Index ต้องไปเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาดู จึงจะเข้าไปใน Index

1 comment:

Paween said...

ใช้แล้วเยี่ยม