Wednesday, March 23, 2005

กระแส Firefox บน BLOG นี้

แวะไปเปิดดูหน้าสถิติผู้เข้าชม BLOG นี้ พบว่า ณ วันนี้ ผู้มาเยือนส่วนมากเปิดเข้ามาดูด้วย Firefox ! แซงหน้า IE ไปตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย ?

คงเป็นเพราะว่า จากสถิติแขกที่มาเยี่ยมชม ส่วนใหญ่แล้วจะเปิดดูหน้า Firefox บน Windows กับ Firefox บน Mac คือ เป็นผู้ใช้ Firefox อยู่แล้ว หรือกำลังจะเป็นนั่นเอง

เคยเก็บสถิติหลังจากที่เอา Firefox มาคอมไพล์ใหม่ๆ พบว่ามีคนมาดูเยอะขึ้นตอนนั้น จากเฉลี่ยวันละไม่กี่สิบ ขึ้นเป็นหลายร้อย จะเห็นได้ชัดจากกราฟของเดือนมกราคม/2005

ส่วนอันนี้ของเดือนกุมภา/2005

ช่วงนี้เดือนมีนาก็อยู่ที่ประมาณวันละ 200-300 ได้มั้ง น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Hui's Firefox BLOG :)

No comments: