Monday, December 27, 2004

Questia - The Online Library of Books and Journals

วันก่อนสมัคร Safari Bookshelf ไป ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านหรือใช้บริการเท่าไร กำลังคิดว่าจะเลิกดีหรือเปล่า

วันนี้สมาชิกในแล็บ เพิ่งไปสมัครบริการคล้ายๆกัน ชื่อ Questia แต่เน้นหนังสือและสิ่งพิมพ์ในวงการศึกษามากกว่า เช่น มีหนังสือของ MIT Press, Academic Press, ฯลฯ เห็นว่าปีละประมาณ US$100

เทียบกับ Safari แล้วราคาพอๆกัน แต่ดีกว่า Safari หน่อยตรงไม่จำกัดจำนวนหนังสือที่เปิดอ่านได้พร้อมๆกัน ณ เวลาหนึ่ง (Safari มันจะมี หิ้งหนังสือจำลอง เปิดอ่านได้เฉพาะหนังสือบนหิ้ง หนังสือที่อยู่บนหิ้งต้องอยู่บนนั้นสักพักนึงก่อนที่จะเอาลงมา แล้วใส่เล่มใหม่ขึ้นไปแทนได้)

Questia - The Online Library of Books and Journals

No comments: