Saturday, December 11, 2004

พรุ่งนี้แล้ว PSP

พรุ่งนี้ 12/12 กำหนดขาย SONY PSP

มีคนรู้จักบอกว่าจะไปต่อแถวซื้อตั้งแต่หกโมงเช้า ! ความจริงตอนนี้(คืนวันที่ 11) ตามร้านใหญ่ๆน่าจะมีแถวแล้ว บางร้านบอกว่าจะเริ่มขายตอน 6:55 ! (17 สาขาของ BIC Camera)

ビックカメラ、PSPを12月12日6時55分から販売開始

คิดว่าตื่นคงออกไปดูๆเหมือนกัน ถ้าได้ก็ถือว่าโชคดี ไม่ได้วันแรกก็ไม่เป็นไร รอสั่งเอาอีกที

No comments: