Thursday, December 16, 2004

ASIMO เริ่มวิ่งได้แล้ว

เมื่อวานเห็นในข่าวทีวี หุ่นเดินสองขาของ HONDA ชื่อ ASIMO เริ่มวิ่งได้แล้ว (Video)

คำว่า "วิ่ง" หมายความว่า มีจังหวะหนึ่ง (0.05 วินาที) ที่ไม่มีเท้าใดแตะพื้น ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ตอนนี้ คือ 3 กม./ชม. คาบการก้าวเท้า 0.36 วินาที พอๆกับคนวิ่งจ๊อกกิ้ง

ก่อนหน้านี้ หุ่น QRIO ของ SONY เคยวิ่งได้มาก่อนแล้ว ยังสงสัยว่าทำไมเมื่อวานในทีวีบอกว่ารายแรกในโลก

No comments: