Saturday, November 13, 2004

Facts About Using Banknote Images

Facts About Using Banknote Images

ไปเจอโฮมเพจนี้ เพราะดันเอาธนบัตร 1000 เยน รุ่นใหม่ เพิ่งออกไม่กี่สัปดาห์ก่อนใส่เครื่องแสกน จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก เคยได้ยินมานานแล้วว่าโปรแกรมประมวลภาพหลายตัวจะป้องกันไม่ให้ประมวลภาพที่เกี่ยวกับธนบัตรได้ เพิ่งเจอเข้ากับตัวเองก็วันนี้

เท่าที่ทดสอบ

  • การตรวจสอบอยู่ที่ตัวโปรแกรม ไดรเวอร์หรือฮาร์ดแวร์ของแสกนเนอร์ที่ใช้ ไม่ตรวจอะไรเลย
  • จากที่ทดลองใข้ 4 โปรแกรม สองโปรแกรม แสกนไม่ได้ อีกสองโปรแกรม แสกนได้
  • เลือกให้ไดรเวอร์ (TWAIN) แสกนเป็นภาพขาวดำ ก็ยังไม่ยอม
  • หมุนภาพ 90 หรือประมาณ 30 องศาก็ยังไม่ยอม
  • ลดความละเอียดให้ต่ำมากๆ เช่น 50 DPI จะแสกนได้เป็นบางครั้ง/บางมุม ครั้งที่แสกนได้บางทีก็ Save ไม่ได้
  • พยายามหาว่ารหัสลับ อยู่ตรงไหน โดยแสกนเป็นส่วนๆ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ปรากฏว่า รหัสลับ มีอยู่ในทุกส่วน แสกนไม่ได้เลย
  • ลดขนาดเนื้อที่แสกนให้เล็กลงอีก ประมาณเท่าใบหน้ารูปในธนบัตร จึงจะเริ่มแสกนได้เป็นบางส่วน เช่น ตรงใบหน้าแสกนได้ แต่รอบๆก็มีได้บ้างไม่ได้บ้าง
  • ธนบัตร 1000 เยนรุ่นเก่า แสกนได้ไม่มีปัญหา