Thursday, October 14, 2004

เบื้องหลังซุกหุ้น: บ้านเมืองนี้ต้องมีขื่อแปไปทำไม

อ่านแล้วเพิ่งเข้าใจ นี่หรือคือบรรทัดฐานการทำงานของ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" คนหนึ่ง

เบื้องหลังซุกหุ้น (ผู้จัดการ 14 ตุลาคม 2547)

"... นายจุมพลตอบว่าประชาชนกว่า 11 ล้านคนเลือก พ.ต.ท.ทักษิณมาเป็นนายกฯ จะให้เสียงของคนไม่กี่คนมาทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณพ้นตำแหน่งได้อย่างไร ... "

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้เขียนบทความว่า "บ้านเมืองนี้ต้องมีขื่อแปไปทำไม ?" และ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" คนนั้น น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้ว

รวมข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

No comments: