Friday, September 24, 2004

TOKYO GAME SHOW 2004

งานเริ่มวันนี้ ไม่ไกลจากบ้านเท่าไร กำลังคิดอยู่ว่าจะไปวันไหนดี เสาร์หรืออาทิตย์

-- TOKYO GAME SHOW 2004 --

หลายปีก่อนเคยไปหนนึง จำได้ว่าเวียนเทียนเล่นเครื่องหยิบตุ๊กตาหลายๆรอบ ได้กลับมาสี่ห้าตัวก็คุ้มแล้ว

คงไม่ได้ดูอะไรมาก ไปเก็บตุ๊กตากับถ่ายรูป(คน)พอ

No comments: