Tuesday, September 07, 2004

ตกลงก็กลับไปใช้ Proxy ของตัวเอง

สืบเนื่องจากเรื่อง ADSL ที่เปิดเว็บไม่ค่อยจะได้

หลังจากนั้นก็ทนกับ Transparent Proxy ของ True ไม่ไหว เพราะว่ามีปัญหาประจำ ต้องกลับไปเปิดเว็บผ่าน Proxy Server ของตัวเอง ที่เคยใช้เมื่อ True ยังให้ดูได้แบบไม่จำกัดเวลาเฉพาะเว็บในประเทศ

คราวนี้ดูเว็บได้ราบรื่นไม่มีปัญหาอีกต่อไป ที่น่าสนใจ คือ ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆได้เร็วขึ้น เกือบเท่า Bandwidth ของ ADSL ที่ใช้ (512Kbits/sec) คือ

เดิมผ่าน Transparent Proxy ของ True ได้ ~10 KBytes/sec
เมื่อผ่าน Proxy Server ของตัวเอง ได้ ~40-50 KBytes/sec !

ลองแนะนำให้เพื่อนที่อยู่แถวบางนา (ซึ่งใช้ ADSL ของ True เหมือนกัน) ตั้งค่า Proxy ดู ผลปรากฏว่าเพื่อนมันก็ Happy ดาวน์โหลด SP2 จาก Microsoft ได้เร็วขึ้นเยอะ !

ดูเหมือน True จะมีปัญหา Transparent Proxy รับโหลดไม่ไหว (หรือว่าจำกัด Bandwidth เอาไว้หว่า ?)