Sunday, September 26, 2004

เก็บสำรองข้อความ Post Backup

เมื่อกี้เปิดจีเมล์ให้ตัวเองอีกอันหนึ่ง เพื่อเอาไว้เก็บข้อความที่เขียนๆอยู่ใน BLOG นี้ เพิ่งไปตั้งค่าให้ Blogger ส่งสำเนาข้อความไปที่เมล์นั้นทุกครั้งที่ Post

ส่วนข้อความเก่าๆ เดี๋ยวไปแก้ให้ Blogger ทำการ Publish ใส่ Web Server ของตัวเองสักครั้งก็ดีเหมือนกัน

No comments: