Thursday, September 09, 2004

เขียน BLOG อย่าไปกด ESC

ดูเหมือนจะเป็นเฉพาะกับ IE ในหน้าจอเขียน Blog ของ Blogger ถ้ากด ESC ข้อความที่เขียนอยู่จะหายไปหมดเลย แต่เรียกกลับมาได้ด้วย Ctrl+z หรือ Ctrl+y (Undo/Redo)

แต่ถ้าไปโดน ESC สองที Ctrl+z หรือ Ctrl+y ก็ช่วยไม่ได้

ความจริงปุ่ม ESC ปกติก็คงไม่ได้กดอยู่แล้ว แต่พอดีไปเปิดหน้าจอ Option ของ IE ขึ้นมาดู แล้วปิดมันด้วยการกด ESC คงกดหลายครั้งไปหน่อย (เพราะเปิด Dialog ซ้อนหลายชั้น) หน้าจอของ Option ปิดไปหมดแล้ว ยังเหลือ ESC ส่งไปถึงช่องเขียน BLOG อีกสองสามอัน

เมื่อกี้เขียนไว้ตั้งยาว หายเรียบ ปกติจะ Save as Draft ไว้เป็นระยะๆ แต่เมื่อกี้ติดลมไปหน่อยไม่ทันได้ Save

Note: ใช้ Editor แบบธรรมดาของ Blogger

No comments: