Tuesday, September 28, 2004

1GB-2GB-3GB

ตั้งแต่ GMail ให้ 1GB พวกเว็บเมล์ ฯลฯ ก็เริ่มแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น อะไรๆก็ต้องมีหน่วยเป็น GB

เห็นเขาคุยกันใน Thai-L เดี๋ยวนี้มี 2GB, 3GB ด้วย

2GB: OMNILECT
3GB: United Email Systems

บางอันมี POP3/SMTP ให้ใช้อีกต่างหาก แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหน จู่ๆเจ๊งไปละยุ่งเลย

No comments: