Monday, August 02, 2004

ภาษาไทยกับโปรแกรมวาดกราฟ graphviz บน Mac

เป็นแฟนโปรแกรม Graphviz มานาน ปกติจะใช้บน Unix หรือไม่ก็ Windows ผ่าน command-line

บน Windows มีคนทำ WinGraphviz ซึ่งเป็น COM สามารถเรียกใช้ได้ง่ายๆผ่าน VisualBasic/C++ หรือพวก .Net (C#) ทั้งหลาย เขาแก้ให้ใช้ฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นกับจีนได้ด้วย เคยพยายามลองกับภาษาไทยหลายครั้ง แต่ยังไม่สำเร็จสักที

วันก่อนดูเว็บงาน 2004 Apple Design Awards เจอโปรแกรม graphviz บน Mac ได้รับรางวัล Best Open Source Product ก็เลยเอามาเล่นดู พยายามลองเขียนกราฟภาษาไทยเหมือนกัน แต่ไม่เป็นผล

วันนี้ลองใหม่ พบว่าถ้าเลือกฟอนต์ไทย Krungtep/Thonburi ฯลฯ และเก็บไฟล์ .dot โดยใช้รหัส UTF-8 มันจะวาดกราฟภาษาไทยได้ !

ตัวอย่างนี้ได้มาจาก .dot ที่เขียนแบบนี้

digraph g {
	node [fontname=Thonburi];
	edge [fontname=Thonburi];
    a [label="ผู้จัดการใหญ่"];
    b [label="หน่วยวิจัย"];
    c [label="ฝ่ายขาย"];
    d [label="โปรแกรมเมอร์"];
    e [label="ออกแบบ"];
    a->b; 
    a->c [label="คำสั่ง"]; 
    b->d; b->e; e->c;
}

No comments: