Thursday, August 19, 2004

จดชื่อ ส.ส.

จากข่าวบนเว็บ ผู้จัดการ (วันที่ 19 สิงหาคม 2547 16:55 น.)

18 ส.ส. ไทยรักไทย ลงชื่อหนุน “เหลิม” เป็นผู้ว่าฯ

ขอจดไว้หน่อยว่า 18 ส.ส. มีใครบ้าง

 1. นาย อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.นราธิวาส รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 2. นาย รณฤทธิชัย คานเขต ส.ส.ยโสธร
 3. นาย เวียง วรเชษฐ์ส.ส.ศรีสะเกษ
 4. นาย มุข สุไลมาน ส.ส.ปัตตานี
 5. นาย นิสิต สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด
 6. นาย ธีระชัย ศิริขันธุ์ ส.ส.อำนาจเจริญ
 7. นาย เกษม อุประ ส.ส.สกลนคร
 8. นาย ประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์
 9. นาย วิสันต์ เดชเสน ส.ส.ยโสธร
 10. น.พ. สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ ส.ส.ยโสธร
 11. นาย พิทยา บุญเฉลียว ส.ส. ศรีสะเกษ
 12. นาย เฉลิมชัย อุฬารกุล ส.ส.สกลนคร
 13. นาย ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม
 14. นาย พีระเพชร ศิริกุล กาฬสินธุ์
 15. นาย คงกริช หงษ์วิลัย ส.ส.ปราจีนบุรี
 16. นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม
 17. นาย บูราอานุดิน อุเซ็ง ส.ส.ยะลา
 18. นาย ไพศาล ยิ่งสมาน ส.ส.ยะลา

No comments: