Tuesday, August 17, 2004

เด็กประกอบคอมพิวเตอร์

เคยเขียน Blog เกี่ยวกับ Panasonic รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประกอบคอมพิวเตอร์ Notebook ด้วยตนเอง

วันนี้ไปเห็นหน้าข่าว เขาประกอบกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว


(ภาพจากหน้าข่าว)

แล้วก็ไปเจอว่า Fujitsu ก็มีโครงการคล้ายๆกัน แต่เป็นการประกอบเครื่อง Desktop แทน


(ภาพจากหน้าข่าว)

1 comment:

poonlap said...

โอ้โหประกอบ Let's note รุ่นใหม่ซะด้วย. หิ้วกลับบ้านจะได้เบามือ. ☺