Sunday, July 25, 2004

สมาชิกใหม่ Rubiks 5x5x5 กับ 2x2x2x3

วันนี้ไปเดินเล่นแถวชินจูกุ ก็เลยแวะร้าน Tokyu Hands ร้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ของแปลกๆอะไรมีหมด

เดินเข้าไปแผนกเกมส์ หา Rubiks 5x5x5 ที่เคยอยากได้ เห็นมี Triple 2x2x2 ขายอยู่ด้วย ก็เลยซื้อแถมมาอีกหนึ่งอัน

5x5x5 นี่ยังมีขายแบบเป็นชิ้นส่วนให้มาประกอบเองด้วย (เห็นไส้เห็นพุงหมด) แต่ราคาแพงกว่ากันเกือบ 2 เท่า ไม่เอาดีกว่า

ตอนนี้ครอบครัว Rubik ก็เลยครบ 2^3 ถึง 5^3 :)

No comments: