Wednesday, July 14, 2004

เกิดอะไรกับ http://triamudom.moe.go.th/

มีเพื่อนส่งมาให้ดูทาง MSN โดยบังเอิญ (ทำนองว่าส่งผิดคน) ดูเหมือนเว็บเตรียมฯจะโดนเจาะระบบ

เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีเวบนี้ด้วย เดิมมีอะไรบ้างก็ไม่รู้

1 comment:

poonlap said...

เป็นเพราะใช้ IIS แล้วไม่ได้ update security อะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน.