Monday, July 19, 2004

ร้าน Coca ในโตเกียว

เมื่อวานไปเดิน Ueno ระหว่างหาข้าวเที่ยงกิน ไปเจอร้านนี้โดยบังเอิญ ไม่แน่ใจว่าเป็นสาขาของ โคคา จากเมืองไทยหรือเปล่า แต่สัญลักษณ์บนจานดูคล้ายคลึงกัน


Coca Tokyo Posted by Hello

No comments: