Saturday, July 24, 2004

ตารางความละเอียดจอ

ต่อเนื่องจากเรื่องขนาดหน้าจอ ไปเจอว่า 1400x1050 นี่เขาเรียก SXGA+ เลยคิดว่าทำเป็นตารางสรุปไว้ดีกว่า

ชื่อเรียก ขนาด อัตราส่วน
QVGA 320x240 4:3
VGA 640x480 4:3
SVGA 800x600 4:3
XGA 1024x768 4:3
SXGA 1280x1024 5:4
SXGA+ 1400x1050 4:3
UXGA 1600x1200 4:3
WXGA 1280x768 15:9 (Wide)
WUXGA 1920x1200 8:5 (Wide)

No comments: