Saturday, July 17, 2004

ติดเบรกพระเทศน์รัฐบาล !

อ่านข่าว ติดเบรกพระเทศน์รัฐบาล ขึ้นบัญชี 4 พระดัง ออกอากาศวิทยุ ของเวบหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก มีความรู้สึกว่า เอาอีกแล้วรัฐบาลนี้ เข้าไปควบคุมสื่อ/รายการ ให้พูดแต่สิ่งตัวเองอยากฟังเท่านั้น
  • “ห้ามพระแสดงปาฐกถาธรรม ที่เนื้อหาเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับการบริหารประเทศของรัฐบาล”

  • จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อความการแสดงธรรมของพระนักเทศน์ โดยต้องให้มีการส่งเป็นเทปต้นฉบับมาตรวจสอบก่อนออกอากาศทุกครั้ง

ความจริงรายการ "นาย ก. คุยกับประชาชน" อะไรนั่นน่าจะโดนบ้าง ต้องเขียนต้นฉบับให้คณะกรรมการตรวจก่อน ที่ผ่านมาเนื้อหาน่าจะมีตอแหล มากกว่าพระเทศน์อีก

No comments: