Wednesday, June 30, 2004

Stephen Wolfram: A New Kind of Science | Online

วันก่อนนายอะเล็กซ์ นักเรียนชาวเยอรมัน มาหาที่โต๊ะ อยากจะขอยืมหนังสือ A New Kind of Science สักหน่อย

ไหนๆก็วางอยู่นานแล้ว ไม่ได้อ่านเลย ก็ให้ยืมไป ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันอ่านจริงๆคงจะอีกนานกว่าจะได้คืน เพราะหนังสือเล่มนี้ ใหญ่ และ หนา มากๆ

ผิดคาด ไม่กีสัปดาห์มันก็เอามาคืน บอกว่าไม่จำเป็นแล้ว ตอนนี้อ่านได้แล้วบนเน็ต ที่ Stephen Wolfram: A New Kind of Science | Online เขาใส่ไว้เป็นภาพกราฟิกให้อ่านเป็นหน้าๆ ไม่ใช่ PDF จะอ่านทั้งหมดก็คงลำบากเหมือนกัน แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเช็คเฉพาะเนื้อหาที่สนใจ มันบอกว่างั้น

No comments: