Tuesday, June 29, 2004

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาญี่ปุ่น

หลายวันก่อน อ่านเจอในวารสารอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้ว ว่ามีหนังสือเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น ชื่อ Himawari (日本語プログラム言語「ひまわり」) เห็นว่าน่าสนใจ ก็เลยไปเปิด Amazon-Japan สั่งหนังสือมาเล่มนึง

ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 「ひまわり」 นี่แหละ ตอนนี้ยังเป็นแค่ Interpreter บน Windows

ลักษณะภาษาก็เป็น OOP ซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับภาษาญี่ปุ่นที่เอา ประธาน กรรม มาเรียงๆกัน แล้วก็ปิดท้ายด้วย กริยา เช่น

(1+1)を、表示。
แปลเป็นไทยก็ได้

(1+1) แสดง

ก็จะได้ผลเป็น


นอกจากเขียนโปรแกรมโต้ตอบทาง Console แล้ว ก็ยังมี class สำหรับสร้างโปรแกรมแบบ GUI ได้อีกด้วย

1 comment:

poonlap said...

ตรง を、表示
เห็นแล้วตลกดี, จะว่าไปแล้วก็ตรงไปตรงมาดีครับ.

เมื่อปีก่อนเห็นอาจารย์ที่ไหนในไทยใช้ภาษาไทยใน lisp คงคล้ายๆอย่างนี้ครับ.